בנקים

קופות חולים ויד שרה

דואר וטיפות חלב

משרדים ממשלתיים

עירייה

תחבורה ציבורית